Εκδήλωση Ενδιαφέροντος - Εγγραφή στο Συνέδριο

Επιθυμώ να συμμετάσχω στο συνέδριο

 

Ιδιότητα Κόστος Εγγραφής (€)
Μέλη ΕΕΕΓΒΦ 70
Μη μέλη ΕΕΕΓΒΦ 90
Ημερήσια εγγραφή 30
Φοιτητές 50
Ημερήσια εγγραφή φοιτητών 20
Συνοδοί 70

Πλήρης εγγραφή: περιλαμβάνει το Πρόγραμμα και το Βιβλίο Περιλήψεων των εργασιών του Συνεδρίου, τα γεύματα και αναψυκτικά/καφέ κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, την ημερήσια εκδρομή και το επίσημο δείπνο.

Ημερήσια εγγραφή: περιλαμβάνει το Πρόγραμμα και το Βιβλίο Περιλήψεων των εργασιών του Συνεδρίου, τα γεύματα και αναψυκτικά/καφέ για την ημέρα παρακολούθησης του Συνεδρίου. Στην ημερήσια εγγραφή δεν περιλαμβάνεται το επίσημο δείπνο.

Εγγραφή των συνοδών: περιλαμβάνει όλα τα γεύματα και αναψυκτικά/καφέ, την ημερήσια εκδρομή και το επίσημο δείπνο.

Οι σύνεδροι, αναλόγως του τρόπου εγγραφής, θα λάβουν κατά την εγγραφή τους τα ανάλογα συνοδευτικά. Για την εγγραφή των φοιτητών, απαιτείται πιστοποιητικό που θα αποδεικνύει τη φοιτητική ιδιότητα.

Όσοι επιθυμούν μπορούν να καταθέτουν την προεγγραφή τους στο 18ο Συνέδριο της ΕΕΕΓΒΦ με καταβολή του αντίστοιχου ποσού στο λογαριασμό της EEEΓΒΦ στην Τράπεζα Πειραιώς με αριθμό: GR86 0171 2150 0062 1501 1014 508

Να σημειωθεί ότι η κατάθεσή τους πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα στοιχεία Ονοματεπώνυμο και 18ο ΕΕΕΓΒΦ - (Ονομ/μο-18ο ΕΕΕΓΒΦ)

Επίσης διευκρινίζεται ότι όσοι έχουν εκκρεμότητες σε οφειλές προς την ΕΕΕΓΕΦ μπορούν να τις πληρώσουν πριν την έναρξη του συνεδρίου ώστε να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους στο συνέδριο.