Ανακοινώσεις

 

3η Ανακοίνωση του 18ου Συνεδρίου της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών: pdf


Προηγούμενες Ανακοινώσεις:

2η Ανακοίνωση του 18ου Συνεδρίου της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών: pdf

1η Ανακοίνωση του 18ου Συνεδρίου της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών: pdf

2η Ανακοίνωση Αναβολής του 18ου Συνεδρίου της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών: pdf

1η Ανακοίνωση Αναβολής του 18ου Συνεδρίου της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών: pdf

2020 1η Ανακοίνωση του 18ου Συνεδρίου της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών: pdf


Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Γενετικής Βελτίωσης Φυτών σας προσκαλεί στο 18ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο: "Βελτίωση Φυτών: καινοτομίες και προοπτικές για Βιώσιμη Ανάπτυξη" που θα διεξαχθεί στο Βόλο κατά το διάστημα 5 - 7 Οκτωβρίου 2022 στο συνεδριακό κέντρο του ξενοδοχείου Domotel Xenia Volos.

Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες σε τομείς που άπτονται της Βελτίωσης Φυτών υπό το πρίσμα της συνεισφοράς της στη Βιώσιμη Ανάπτυξη και Επισιτιστική Ασφάλεια. Το Συνέδριο θα περιλαμβάνει συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης σε επίκαιρα θέματα σχετικά με τις ανάγκες και προοπτικές της έρευνας της Βελτίωσης Φυτών στον Ελλαδικό χώρο.

 

Σημαντικές Ημερομηνίες

Καταληκτικές ημερομηνίες για εγγραφές, υποβολή περιλήψεων, εργασιών και ανακοινώσεων

 
 • Υποβολή περίληψης εργασιών

  10 Ιουλίου, 2022

 • Εγγραφή στο Συνέδριο

  10 Ιουλίου, 2022

 • Υποψηφιότητες για Βραβεία

  10 Ιουλίου, 2022

 • Υποβολή γραπτών ανακοινώσεων (pdf)

  31 Αυγούστου, 2022

Υποβολή περίληψης εργασιών (προφορικών ή γραπτών)

Υπενθυμίζεται ότι για την υποβολή της περίληψης και την παρουσίαση των εργασιών θα πρέπει ένας τουλάχιστον από τους συγγραφείς της υποβαλλόμενης προς παρουσίαση εργασίας να είναι μέλος (οικονομικά τακτοποιημένο) της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών και ο ομιλητής εγγεγραμμένος/η στο Συνέδριο.

Υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο συνέδριο

Οι φοιτητές/τριες οφείλουν να αποδεικνύουν την φοιτητική τους ιδιότητα παρουσιάζοντας τα κατάλληλα έγγραφα.

Παρακαλούνται οι σύνεδροι, ανεξάρτητα από την παρουσίαση εργασίας, να πραγματοποιήσουν έγκαιρα την εγγραφή τους στο Συνέδριο, ώστε να διευκολυνθούν οι εργασίες προετοιμασίας του Συνεδρίου και τα ονόματά τους να συμπεριληφθούν στον κατάλογο των συνέδρων.

Υποβολή υποψηφιοτήτων βραβείων Χριστίδη & Παπαδάκη

Υποβολή γραπτών ανακοινώσεων (poster) σε μορφή αρχείου pdf.

 

Παρακαλούνται οι σύνεδροι να συμπληρώσουν τη φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Εγγραφής στο Συνέδριο εγκαίρως καθώς ο συνολικός αριθμός των προφορικών παρουσιάσεων είναι περιορισμένος. Η επιλογή των προφορικών παρουσιάσεων και το Πρόγραμμα του Συνεδρίου αποτελεί αρμοδιότητα της Οργανωτικής Επιτροπής. Για λόγους απρόσκοπτης διεξαγωγής του Συνεδρίου, ο κάθε εγγεγραμμένος σύνεδρος μπορεί να παρουσιάσει προφορικά μόνο μία (1) εργασία. Πέραν αυτής, οι σύνεδροι μπορούν να συμμετάσχουν με παρουσίαση επιπλέον εργασιών υπό τη μορφή γραπτής ανακοίνωσης (poster). Για την υποβολή περίληψης, θα πρέπει ένας τουλάχιστον από τους συγγραφείς της υποβαλλόμενης για παρουσίαση εργασίας να είναι εγγεγραμμένο μέλος της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών και ο ομιλητής εγγεγραμμένος/η στο Συνέδριο. Οι φοιτητές/τριες οφείλουν να αποδεικνύουν την φοιτητική τους ιδιότητα παρουσιάζοντας τα κατάλληλα έγγραφα.

Παρακαλούνται οι σύνεδροι που πρόκειται να συμμετάσχουν με παρουσίαση εργασίας (προφορικής ή γραπτής) να στείλουν την Περίληψη έως τις 10 Ιουλίου 2022. Πέραν της ημερομηνίας αυτής, καμία περίληψη δε θα γίνει αποδεκτή για λόγους επιμέλειας και έκδοσης του τεύχους Περιλήψεων του Συνεδρίου.

Παροτρύνεται η έγκαιρη εγγραφή στο Συνέδριο, ανεξάρτητα από την παρουσίαση εργασίας, προκειμένου να συμπεριληφθούν τα ονόματα των συμμετεχόντων στον κατάλογο των συνέδρων. Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που διαμορφώνονται λόγω της πανδημίας, και την ενδεχόμενη αναγκαιότητα τήρησης μέτρων για λόγους αντιμετώπισής της, η έγκαιρη εγγραφή καθίσταται απαραίτητη προκειμένου να διευκολυνθούν οι εργασίες προετοιμασίας του Συνεδρίου και να εξασφαλιστεί η επιτυχής διεξαγωγή του.