Οργανωτική Επιτροπή

Οργανωτική Επιτροπή

του 18ου Συνεδρίου Ε.Ε.Ε.Γ.Β.Φ.

 
Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, ΠΘ Χα Photo

Αβραάμ Χα

Αντιπρόεδρος επί οργανωτικών θεμάτων
Εκπρόσωπος Δ.Σ. της Ε.Ε.Ε.Γ.Β.Φ. Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) Μαδέσης photo

Παναγιώτης Μαδέσης

Αντιπρόεδρος επί θεμάτων επικοινωνίας
Αγρόκτημα Γεωπονικής Σχολής ΑΠΘ Λιθουργίδης photo

Λιθουργίδης Αναστάσιος

Μέλος