Χορηγοί

Δημόσιοι φορείς

Εταιρείες

Εταιρείες Αναλωσίμων

Τοπικοί φορείς

Χορηγίες

Ως φορέας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η E.E.E.Γ.Β.Φ. απευθύνεται σε σχετικούς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για τη χορηγία των Συνεδρίων της. Θα ήταν ιδιαίτερη χαρά και τιμή για την E.E.E.Γ.Β.Φ. και την οργανωτική επιτροπή η υποστήριξη της διεξαγωγής του 18ου Συνεδρίου της μέσω χορηγιών. Οι χορηγοί θα προβληθούν άμεσα στην ηλεκτρονική σελίδα του Συνεδρίου (18pbcongress@uth.gr), σε κάθε έντυπο που θα εκδοθεί πριν και μετά το Συνέδριο, ενώ θα γίνει αναφορά και στα σχετικά δελτία τύπου. Σημειώνεται ότι παρέχεται η δυνατότητα τοποθέτησης διαφημιστικού stand στο χώρο του Συνεδρίου, όπου μπορούν οι χορηγοί να παρουσιάσουν τα προϊόντα των εταιρειών τους.

Διευκρινίζεται ότι η χορηγία μπορεί να αφορά είτε σε κατάθεση ενός χρηματικού ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό της ΕΕΕΓΒΦ [ΙΒΑΝ: GR86 0171 2150 0062 1501 1014 508, Τράπεζα Πειραιώς] είτε σε χορηγία μεμονωμένων παροχών για προβολή εταιρείας ή για υποστήριξη εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του συνεδρίου, μετά από συνεννόηση με την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις χορηγίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής, κα. Ουρανία Παυλή, στα τηλέφωνα 2421093136 και 6979790760 και την Ταμία της ΕΕΕΓΒΦ, κα. Φωτεινή Μυλωνά, στο τηλέφωνο 6945151267.